Hasta Hakları

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde saglik hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumlari dikkate alinmadan hizmet alma hakki vardir.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:
Her türlü saglik hizmetinin ve imkaninin neler oldugunu ögrenmeye ve saglik durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazili isteme hakki vardir.

3) Saglik kurulusunu ve personelini, seçme ve degistirme:
Saglik kurulusunu seçmeye, degistirmeye ve seçtigi saglik tesisinde verilen saglik hizmetlerinden faydalanmaya, saglik hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diger saglik çalisanlarinin kimliklerini, görev ve ünvanlarini ögrenmeye seçme ve degistirmeye hakki vardir.

4) Mahremiyet:
Gizlilige uygun bir ortamda her türlü saglik hizmeti almaya haklari vardir.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasini istemeye, tibbi müdahalelerde rizasinin alinmasina ve riza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakki vardir.

6) Güvenlik :
Saglik hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakki vardir.

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakki vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, sayginlik görme ve rahatlık:
Saygi, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, sefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik sartlar saglanmis gürültülü ve rahatsiz edici bütün etkenler giderilmis bir saglik hizmeti almaya hakki vardir.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Saglik tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatin ve saglik tesisinin imkanlari ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakki vardir.

10) Müracaat, sikayet ve dava hakki:
Haklarinin ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, Şikayet ve dava hakkini kullanmaya hakki vardır.