Hakkımızda

Pursaklar 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi 2 aile hekimliği birimi ile hizmet vermeye başlamıştır. Bugün yaklaşık 4.000 kişiye koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti vermektedir.

Misyonumuz

Bölgemizde yasayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirlemek, bu sorunları gidermek için planlama yapmak ve bu planları uygulamak. Halkımızın Sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunun geliştirdiği sağlık politikalarını ve etkinlikleri yürütmek. Çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan bir kurum olmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini halkımız için ulaşılır ve bilinir kılmak. Sağlık çalışanlarının halkımızın her an yanında olacağını hissettirmek. Dengeli ve yeterli beslenme, hareketli yasam, sigara ve madde kullanımının önlenmesi, temiz içme ve kullanma suyu, çevre sağlığı, kanser, kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, bağışıklama, cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında dünya standartlarında hizmet vermek. Toplumun sağlık konusunda bilinçlilik durumunun artırılmasına yönelik eğitim ve tanıtım çalışmalarını yürütmek.